Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהבה גדולה בארץ קטנה

מהמרחקים השמימיים
הארץ היא נקודה
קשה להבחין בה
ואת אומרת שאהבתך כה גדולה.

17.12.2010