Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אוהב את הלא קיימת

אין לך שם
אינך קיימת
אני הוא שיוצר את דמותך.
אין לך מראה אחד
את משתנה על פי הצורך.
מבט-חיוך-חיבוק
נותנים לי את האושר.
ואז את נעלמת,
מבלי להשאיר כתובת
לאתר אותך, אי אפשר.
החלטה לחזור היא שלך
אינני מופתע כשאת מופיעה.
אני יודע שאין בינינו קשרי אישות
איננו ידועים בציבור.
נואשתי מהזוגיות הזאת
אך איני יכול בלעדיה.

4.12.2010