Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

אני מתמוגג מתמוסס כולי
זו הצמודה לגופי מושכת
מפעילה עצמות
לא ידעתי שהיא כזאת
חלקים שלי עוברים אליה
רק לפני רגע הייתה לי זרה
אני אצלה
זה מוזר כולי משתתף
זה נמשך
טירוף נורמאלי שאינו פוסק
אני מתרוקן
לעצמי נדמה כקליפה
תוכי עבר אך נותרתי מלא
לא חסר לי דבר
החלפנו עצמנו
אני
הוא
היא.