Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיממו את אסינו*בגופם

נולדתי בחפיר באסינו
כל קירותיו אדמה קפואה.
בסיביר החורף אף פעם לא נגמר.
בקיץ, השמש הדלה הפשירה
רק כליפה דקה של האדמה
שעובייה כיכר לחם,
שאבא קיבל בתום יום עבודה מפרך.
לא פרוסה אחת יותר.
כעבור חודשים ספורים הקור צנח
למינוס 40 מעלות ויותר.
באסינו אלפי נפשות קפואות.
אנשים חופשיים לרבות הורי
ואסירים-עובדי הכפייה
גולג של משטר האימה.
בלבוש דל ובתת תזונה
גררו עצים כל שעות היממה.
בגולג הקור הוא שהוציא להורג
האסירים עד דקת חייהם האחרונה
חממו בנשימתם את החפיר בו נולדתי
משנסגר הגולג
קר שם מאוד.

11.8.2011

*Asino ישוב בדרום סיביר, לכאן "הורחקו" הוריי, אזרחיה היהודים של פולין.
כאן פעל gulag Tomsk-Asino