Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הרגש זה האני שלי

זמן רב בטרם היוולדו,
הוא מרגיש ומגיב.
כשנולד,
חש ששינוי עצמתי
התרחש.
פורץ בבכי.

אני אומר לעצמי:
תוריד רגישות, כך לא תיפגע עוד.
ביגון אל עצמי אני צועק: תוריד הכול.
הרגישות הזאת אינה עושה לי טוב
על דעתי מעבירה אותי.

כך אנו חיים:
הרגש והרגישות אינם נפרדים.
הרגש מרגש, עושה אותי למשורר.
רגישות ליופי, לצליל ולצדק.
יש מי שאצלו הם מחודדים
האחרים כלל אינם חשים.

20.1.2010