Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חלומם של

בנינו החלו את דרכם
בכוונה טהורה
בגעגועים למשפחה
אך נפלו.
ילדיהם של הפרודים
ימשיכו את
חלומם של ההורים.

9.9.2011