Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בתפילה

רוח קלה מזיזה את
העשב הגבוה.
הפרחים הצהובים
בנדנוד ראשם מנגנים
בעוד אני רוקד
על פי זמזום החרקים
זאת תפילתי.

גלי האימה מתנפצים
על הספינה
היא יורדת
נשאבת אל המצולות.
הצוות בתפילה
ולא מנסה לשנות
את רצונו של
הים.

5.3.2011