Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בת זוג כדג

מי שמצוי בין פרחים ואגמים
מבחין מייד אם הפרפר הוא הזכר
וממרחק רואה שהדג הוא נקבה
יודע מתי ההזדווגות ומתי יבקעו.
בתקופת החיזורים,
מתחתי סנפיר, החלקתי קשקשים.
חיפשתי בת זוג שתהיה לי כדג.

1.7.2010