Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חסידות בשיא הקיץ

שבוע אחרון של אוגוסט
החום בלתי נסבל.
אנשים ואדמה צועקים חמס.
החסידות הקדימו
ממעל חגות, סובבות
מתקשות להאמין למראה הצחיח
עוצרות עצמן מלנחות.
אדמה לוהטת.
לא מסבירה פניה
לא לפני המלחמה
ולא בשעה אחריה.

28.8.2011