Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברבור לבן

הברבור לבן
כשושן
אין צחור ממנו.
המסתורי, מושך אותי אליו.
הברבור פורש נוצות
מתרחק ועוצר
אני בעקבותיו
מבקש לחלוק אתו את האגם.
קרקעית האגם טובענית
הברבור מעליה מדלג
לא נוגע
אני דורך
אני שוקע
שם אשאר
הברבור באצילות מעליי עובר.

12.3.2011