Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בעלי הנעלב

בעלי נעלב
לא רוצה אותי
התאבנה אהבתו
לא שומע אותי.
אמרתי לאבי לבקש ממנו סליחה
להביע חרטה.
בעלי לא שומע
אטם את לבו
ההתנצלות של אבי
מחפשת אותו.

9.9.2011