Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בעונתו שייפול

באביב אני מתאבל
על כל עלה שנופל
ובשלכת כולם אושר
ללבי.

11.6.2011