Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

במילותיה חיה

כל דבריה אמת לאמתה
לשפת האנוש יש בעיה:
מילותיה אין בכוחן לתאר את יופיה.
אנשים המומים עוברים מדרכה
חוצים כבישים מסתכנים
רק להביט בה.
לחייהם אין משמעות אלא לצדה
ושלא יטעו לרגע
זה לא המראה החיצוני,
הוא זניח
אל מול מידותיה הרוחניות:
המוסר ומידת הטובות
ניתנו על שמה.
בנותיה לא פוסקות לצטט את דברי חכמתה.
אהובה היא על כל בני משפחתה.
במילותיה חיה.

5.8.2011