Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביום שכזה

ביום של גשם ואור,
ביום של קור וחום,
ביום של כחול ואפור,
ביום כזה אני רואה כנף מעליי.

אינה בגודל של ציפור.
מקורה פה של אנוש.
אני עומד מוכה במראה
שולח יד.

הוא משיב מבלי לגעת.
רגע מעליי ורגע נעלם.
אך אני יודע שהוא אתי
ביום שכזה תהיה בשדה.

7.11.2010