Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לשני ביום הולדתך

ביום החמישי,
בחודש השמיני
בתום השנה השנייה לעידן שני לאה
השמש בזריחתה עצרה.
רגע עמדה ואת שני ביום הולדתה ברכה.

4.8.2007