Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביום הזה

ביום הזה,שנה אחרי שנה,
שלושים וחמש פעמים,
לרגע נעצרתי.
את חוטי הזיכרון
מתחתי עד כאב.
ועדיין איני נזכר
האם היה עולם לפני ענבר?
וגם אם היה,
לא הייתה בו זוטא מזערית של הנאה.

ביום ההולדת הזה
כל הדולפינים בכל הימים
פה אחד פסקו והודיעו:
את באת מהם.

יום הולדת שמח לך ענבר
מאחלים כל אוהבייך.

אבא