Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גשם את האדמה אוהב

האדמה טובה לגשם?
הגשם חייב תמיכה וחיזוק.
הוא מבקש לדעת שפעולתו ברוכה,
אין הוא יורד רק בשל חוק הכבידה.
לא די לו בידיעת עונות השנה
נדרשת לו הנאה.
הפרחים הם התמורה
הנרקיסים בפריחה,
גבעוליהם ירוקים
פרחיהם לבני כותרת
ולבם צהוב זוהר למרחק
הם נרקוטיים וריחם מהפנט.
הגשם מתמכר
משמחה משתולל
הוא נותן מעצמו עוד
האדמה עושה לו טוב.

13.12.09