Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבי אל הגולן

שעה מוקדמת מאוד ביום לא זכור
גבי אל הגולן
זחלתי אל מימיה המלטפים
של הכנרת
לאסוף את דגת הרשת.
אך עמדתי,
מבטי אל
קצות ענפי האשלים העולים מהמים.
טיפות
נצנצו באורה של זריחה.
אור העולם דרכן קרן
בחרתי לי אחת.
מסונוור קרבתי
להיות הראשון לטעמה
אך היא ירקה עלי מרה.

2.7.2011