Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גופי תקשיב נא לי

גופי כשל
זה לא אני
זה הוא.
התנהגותו מתחת לכל
ביקורת.
הוא החל משכפל
נוגדנים כנגדי.
גופי עשה אותי לאויבו.
זאת מחלה
האוטו-אימונית.
דלקת הפרקים, הכאב,
החום הבלתי פוסק
החולשה והזעות בלילה.
אני על רגלי מתקשה לעמוד.

אני אל גופי פונה:
תקשיב לי וצא מזה
תחזור לשפיות
זה אני.

גופי שותק
מבויש לא עונה
אינו מכיר אותי.
אני שחייב לגופי תשובה:
מי אני?

14.7.2010