Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גם שלי

תקלף את הבצל
תמלא את הקנקן
תחליף תביא ותקנה
זוגיות זה לא לבד.
גם את הרצפה
זוגיות זאת התחייבות
גם כביסה.
הכול בשניים
לא רק אחד.
גם החלפת מצעים
הבית הוא של שני אנשים.
שמחתי
על שגם שלי.

10.12.2010