Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גברת גרינברג

אלמנה מזה שנים.
בעלה היקר לה מכל היה גיאולוג.
הכול ידע
אין דבר שלא עשה.
ילדים אין.
אחרי מותו
שני חדרים עמוסי ספרים
איש בהם לא רוצה.

בחדר המדרגות גברת גרינברג
מטפלת בפרחים
היום היא נסערת.
בבהלה מסתכלת בעלה
מבין מאות
אחד חסר.
היא מתייפחת
כואבת
אביא לך עלה.

20.11.2010