Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גוף קר לנצח

מעשתי מדמות אנוש בשיש
העולה עליי.
לא משרה בי געגוע לגוף היפה
אינו אנושי ואני לא משיש.
אנג'לו הבליט את וורידיו
נדמים לשל אדם.
לו רק יכולתי להתחבר אליו
להתחלק לשניים
ולהזרים דמי לתוך עורקיו,
אך הוא לנצח קר
ואני לידו
הולך ונעלם.

4.11.2011