Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גופי הכיר אותי

את גופי אני מכיר
הוא אתי מאז שאני
אליו אני רגיל.
ממה שעיני הפיקו ומקורותיהם
של האחרים,
ידעתי את תפקוד המינים.

לא אני שידעתי מה עושים
האם תחילה אוהבים ורק אחרי זה עושים?
או להפך הוא הנכון שיקרה.
מה הוא תפקיד הגברי?
התבלבלתי נורא
אבדה דרכי
הבולבול הוא שהוביל.

30.6.2010