Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האש המכלה

מבראשית, מבריאת האדם,
האש המכלה אך גם המחיה.
אין בלעדיה.
היא שחברה.
היא שהקריבה וקירבה.
היא שאיכלה את בית המקדש.
אש אוטו דה פה.
על פיה
החיים והמוות.
התוכל
את השנאה לכלות?

14.11.2010