Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האדם הכותב

הנה האדם הכותב.
מעצים רגשותיו
מקבע את הזמן.
מחשבותיו הופך לאות
למילה
לפלא.

השירה מחברת מוחות.
האדם הכותב
הוא
יצור רב-מוחי.

1.1.2011