Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אומר לאחד

אינני מתקומם כנגד המוות.
קשה הוא
אך עושה צדק.
לשחדו אי אפשר.
על כך אני משבח אותו.
על פי דרכו יפעל:
יש שבלתי צפוי
יש שמובנת דרכו
יש שמפריד אהובים
אומר לאחד ללכת
ולשני להישאר
עד בואו.

20.11.2010