Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

להיכנס לנעליים גדולות

אימא ציפי אמרה לבתיה,
עוד מעט יש לנו חתונה במשפחה,
אני חייבת שמלה חדשה ונעליים גם
התרצי שנקנה ביחד?

מאוד, בתיה ענתה.
תחילה לחנות הנעלים,
מהרחוב נכנסו ועלו במדרגות הנעות
בתיה ביקשה נעליים חגיגיות.

תחילה מדדה לבנות, אחר-כך אדומות,
אפילו את הסגולות ואת השחורות.
נמוכות וגבוהות, מקושטות וחלקות.
אך,
שום נעל לרגלה לא התאימה.

שתיהן יושבות ותוהות
וסביבן פזורות לא פחות מעשרים זוגות.
בתיה על נעליה הקטנות
נעלה נעליים שציפי מדדה.

הנעל ממש נוחה.
אולי משום כך, להחזירה שכחה
והן מהחנות יוצאות
וברחוב מתהלכות.

ציפי בנעליים ישנות ובתיה בחדשות.
מרגע זה קולה של בתיה ללא הכיר
השתנה,
פנתה לאימה באמרה:
"לדעתי לפני השמלה חשוב שנבחר לך קובע"

ציפי מופתעת, אך אינה מסרבת
וכבר בחנות הכובעים.
בתיה בחרה:
" ממש מתאים לך"
גם המוכרת התפעלה.

דקה חולפת ושתיהן מאושרות ברחוב מתהלכות.
עכשיו ציפי מבחינה
בנעליים שבתיה נעלה.

10.6.2010