Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אנשי הכנפיים

יצאתי לרחבה הומה אדם,
מתהלך בין אנשים שכנפיים להם.
נשים וגברים.
כנפיהם מזדקרות.

ביקשתי רשות לגעת.
הכנף מתחברת אל הכתף.
שני שלישיה מעל הראש מזדקפים
והנותר עד מותניים יורד.

אנשי הכנפיים יושבים בבית הקפה,
שותים ואוכלים.
קמים ויוצאים.
לא הבחנתי שהם עפים.

מה גורם להם לעוף?
נדהמתי למשמע:
הם עפים
וכשיקראו ירדו
ויתהלכו כמוני.

17.12.2010