Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אנשי היבשה והים

הרואה את האופק בים
תמיד רוצה להיות שם.
עבורו זה נכון
הסירה תגשים חלום
דבר לא יעצור בעדו
מעבר לאופק ימצא מבוקשו
שם החופש.
שם אהבתו.
שם.
איש היבשה רואה הרים
מפלות ועומק תהומי
הוא בטוח במקומו
אין לו מקום "מעבר"
הוא פה.

באי קטן
יש החש
מרוחק מהים
ויש הנוגע בו.

9.7.2011