Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בכל שיר לבי

בעודי כותב שירה לרוב
בכל שירה לבי.
יש שהכאב אחז בי
יש שהעצב עצר משמחה
יש שמלאכי המרום נראו לפניי
אך בכל שורה-לבי.
אני מתהלך רב-לבב
לבבות שלי ושל אחרים
בכל שיר המורכבות שבי
כל שיר הוא אני
ברגע בו הייתי.

17.2.2011