Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בלי תעודה

היא משיבה מבט מתמשך.
מה אתה רוצה?
זמני עבר
שנים עברו
לא ספרתי.

עכשיו אני מלאה שנים
מלאה רצון שלא הגשמתי.
מתגעגעת למה שלא הייתי
לא ילדתי.

מאהבת, כן.
מגלגלת אירועים לאחור
דומים להחריד.
להם הייתה אישה,
זאת על פי התעודה.

תמיד אל התעודה זחלו,
אני נותרתי חופשייה
בלי תעודה.

20.11.2010