Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברגע זה נולדה השירה

השירים לא באו לי
מספסל הלימודים
לא עם התואר
הראשון
השני
והשלישי
וזה שאחריו.

זה לא הידע שהצטבר
על פני עשורים
השירה נולדה ברגע
שהפשטות
גילתה את יופייה.

הקורות
היום-יומיים
הפכו בלתי מובנים.
והבלתי מובן הפך לפשוט.

המילה נתנה מענה
למורכב ולקשה.
באותו הרגע
נולדה השירה.

4.12.2010