Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברגע של צלצול

הסיפוק לסקס אינו מובן
רעב לא ברור.
אולי זאת רדיפה אחרי השלמות
שאינה ניתנת להשגה.
ברגע זה הטלפון צלצל
רגע אמרה
בשלווה הוציאה אותי מתוכה
עונה וממשיכה.
אני המום.

5.3.2011