Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברכות על שעולם בראת

קצרים בזמן
לקנות לראש השנה.
עוד אוכל ומתנות בעגלות.
האם למאכלים חוגגים?

אני לומד שזה חגו של הבורא.
לו הברכה על מעשהו הנפלא
שבאורו חיים לשנה הבאה.
הדעות חלוקות:
יש הגורסים שהיקום כולו
הוא עניין של "הברירה הטבעית"
שטות אומרים
המאמינים בספרים הקדושים.

הבריאה היא אכן מעשה הברירה,
של הבורא.
משה איש האלוהים שמע את קולו
של הבורא עצמו
מאז ישראל חי בהשגחתו.

יש כוונה אלוהית בטרם הבריאה.
כנגדם המאמינים בדרך המדע
אינם מוצאים תמיכה על קיום הכוונה.
אחר הנוסחה הם תרים
כזאת שתסביר ותפאר את מעשה האלוהי
באמצעות חלקיקי חומר
הנע במהירות האור
ולו כוח ליצור.

המאמינים על פי הפסוקים
ואלו שעל פי תכונות החומר שוקלים,
היצירה היא דרך לדעת את יוצרה
את העוצמה שאינה נתפסת לאדם.

הוויכוח ניטש
יתכן ששניהם טועים מרה
אך הביטו בקונים
אינם רוצים לשמוע אלא על המבצעים
לעצמם נטלו את חגו של האלוהים
לעצמם קונים
לעצמם מאחלים "שנה טובה".
איחולים לאלוהים
ברכות ותודה לבורא העולם

10.9.2010