Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

אני מולידה כאבים
אחד אחרי השני
סופרת אותם
לכל אחד יש שם
הם ילדי
יש לי מהם תריסרים
מנוקדים בשירים
אני מודעת לגודש
עורכת פסטיבל של כאב
יבואו יפים עם שיער ארוך
בעיניהם הכהות יביטו בי
יגידו שאני דמות לחיקוי
עם כאב מדויק להפליא
אך אל תפנטז
לפני שתדע
מה עשיתי בגיל 3 ומה עוללו בגופי
עכשיו אתה יכול
אם יש לך כאב בעוצמה של הר
שיכסה את הכאב שלי
יקבור אותו תחתיו עד שלא ייראה
היום אני מבקשת
שתשכב אתה עלי.