Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברק 3850 גרם

מסתכל בפניו של ברק וייל פרימור
בן שלושה שבועות,
משקלו 3850 גרם.
גופו חלק.
אני נאחז בכל בליטה
אצבעות ידיו ארוכות
האם יכוונו את חייו?
גופו מאורך,
האם יהיה גבוה
סנטרו מחורץ
האם יהיה אהוב ונערץ?
אני נתלה בכל פרט,
מבקש לדלות
מבקש לדעת
בטרם הזמן.
אהבתנו עושה אותו לאדם.

11.5.2010