Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשביל מה

אני יכול
במהירות להעביר הודעות
להתחבר
להתנתק
לקבל הצעה
בזמן אמתי לשלוח תגובה
עם תמונה
אין דבר שאני
לא יכול
אני מסטר היכול
רק מה?
לא יודע
בשביל מה.

5.3.2011