Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשנאה תמיד תחיה

דרשתי הסכם ממון
חזרתי בי
התנצלתי
הסכמתי
לא קיבל.
נימוקייך, לי כקליפת השום
אמר המתנשא.
הוא שישפוט
לו המעמד
מגוחכת קומתך בשרץ מעשיך
בשנאה תמיד תחיה.

14.10.2011