Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תפילתנו

ה' בורא האדם
אתה שעפר טחון עד דק
ורוח נשמה חיברת
ועשית לחי.

והנה עצמותינו שבורות ופזורות
ואבקת אפרנו בכל פינה ומקום.
למה נותרנו בצער פזורים ?

אנא, חבר כפי שחיברת מקדם
את עפר אברי חנה ואליהו
ועשית אותם חיים.

2006