Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אבא היה ילד עוני

את המכונית
אני רוצה בצבע כחול
את הספה- באדום
רגע לפני
אני מבקש להיזכר
אבי היה ילד עוני.
שנרתם לפרנסת הבית
והוא בו 6.
העוני נגע בפת של לחם
בתפוח אדמה
בבגד ובנעל
החסר תמיד בא
בצבע אחד.
במילה אחת:
אין.

7.10.2011