Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני עושה זאת במבט

מסרב להיות מעשי.
להיות מעשי,
זה לשלם.
זה לקבל אחריות
זה מגבלות
זה לדעת עם מי כן
ועם מי אסור.
להיות מעשי,
זה זהירות, שמונעת
שתמיד מאכזבת.

אני בוחר ולא נוגע
אני בוחר את גילה
את צבע השער
את צבע העיניים
את החזה והגזרה
הכול לבחירה
אין כישלון
אני מביט
זה הכול.

30.9.2011