Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני רופא רע

זה שבועות שאני יודע
שאת חולה מאוד
מבחוץ
את כפי שהיית
כפי שידעתי אותך
אך הצילום מראה גידולים
בכל הגוף
גושים גדולים שאינם שייכים,
הם את.
החרדה שואבת ממני כל דחף
להיות אתך
את רוצה להיות אישה
כמו שאת יודעת
אני עוטף אותך, מבלי להשאיר חריץ
זה הרגע שאני יכול לרפא
את מביטה בי
אני תקוותך היחידה
אכזבתי
אני רופא רע.

1.10.2011