Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האספלט הוא צחור

אוהבי אדם וטבע שונאים את האספלט
השחור
שמפריד בינינו ובין האדמה.
סותם לה את קנה הנשימה
צבעו הוא ההפך מלַבַן,
קולו כמוזיקה מזרחית בחתונה
שסופה גירושין
זה האספלט שמוביל לבתי הימורים
אלמלא היה
היו הזונות יושבות בבית וסורגות
מפות שולחן לחג.
זה האספלט שמוביל סמים
זה האספלט שמשאיר יתומים
זה האספלט השנוא
אך אל מול מעשינו-
האספלט הוא צחור.

30.9.2011