Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תשע שנות דורן

שמחה גדולה, כשדורן בן תשע.
שנה מופלאה היא זאת,
שלא יהיו רבות כמוה עוד.

תקופת הילדות המאוחרת
ועידן הנעורים המקדים,
יחד מתגודדים להם
בתוכך.

אנחנו, אוהביך מזה תשע שנים שלמות
מביטים עליך ושואלים: מה עוד?
מה הם האוצרות שטרם התגלו
מה המטמון הטמון בדורן.

לנו רמזים וקצת נתונים
המובילים למסקנה
שכל מה שאנחנו יודעים עליך
זאת רק ההתחלה.
אתך והכול למענך.

20.12.2008