Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שושן מלמד

שולח מבט אל לועו העמוק של
שושן הצחור
כפולה של שלושה עלי כותרת
עשו פעמון
הטהור חושף אברי רבייתו-
סיבת קיומו
שישה עמודי אבקת הזרעים
מתנדנדים
נמוכים
לא יגיעו
לחריץ הרחם של השושן
לא יפרו את עצמם.

יש שיעביר את אבקתם לפרחים
אחרים.
בנותינו לא לנו נשים.
אותם החוקים שולטים ברבייתו
של השושן ושל האנשים
רחק עצמך מגילוי עריות
הנורא.

19.3.11