Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שישי שבת

אתה מקבל את תפקיד הפוסק:
האם יום שישי שייך ליום שבת
או שההפך מתקיים?
הרי שני אלה זה לזה נושקים.
קו תפר ברור מפריד-
שעת כניסת השבת.

אך השעה הזאת משתנה כל שבוע.
לכל אחד מהם תאריך משלו,
שישי ושבת זה מזה נובעים.
מהות אחת.

האם יום השישי
הוא שמפאר את היום שאחריו.
או השבת היא שחייבת
ליום שקדם.
כי מהי המנוחה, של הבורא,
ללא העשייה.

הפסיקה:
שישי ושבת קשורים.
זה לזה שייכים.

8.10.10