Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

של מי השקדייה

עין-כרם
ירושלים בפריחה.
זה הודות לשקדיות.
אני לא שואל
למי הן שייכות.
אך אני יודע שעל כל אחד מפרחיה
נטוש ריב קטלני.
פלסטינאי האומר:
"משפחתי היא שנטעה".
וישראלי:
"משפחתך נטעה על אדמת
משפחתי".
והשקדייה פרצה בפריחה
את עצמה נותנת
למי שיביט בה.

5.3.2011