Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שלום לאילן הדס

חייו של איש אציל
מתחילים ומסתיימים בדף האחרון.
מאוחר בלילה ביום השישי י' באדר תשס"ט
או בתחילתו של יום המחרת.
אילן הדס קיבל על עצמו
משימה שכמוה על איש לא הוטלה.

ללא קטרוגים
על השעה המאוחרת
ומבלי להתלונן על הנסיבות
אילן יצא
למלא פקודה שכל כולה
נתינה והקרבה.

תמר, אשת נעוריו היקרה, הבנות והנכדים
וכל קהל החברים
כולם באילן תומכים
מחזקים ומאחלים שיצליח במקום שהאחרים
נופלים.

במרכז העיר אורן שבאלג'ריה
ברחוב היהודים
נותרו בודדים מבני ציון שלא הספיק לאספם
לפני יותר מיובל שנים
כי היו יתומים.

שמועה הגיעה .
איננה בדוקה.
על שלושה שנותרו בעיר ענבה.
כדי להביאם אילן הדס יצא
וטרם שב.

8.3.2009