Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שליט ההמון

שולט על האנשים.
על האלפים
על העם.
הוא שנוא הוא נערץ הוא בלתי נסבל.

שלטונו הודות לכוח,
אך הכוח הוא משאב מתכלה.
הכוח אוזל
עובר לאחר.

יש לקיים חוקים קדומים.
לשליט החדש ניבים חדים
במהירות שולף טפרים.
הוא יעשה.

12.2.2011