Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שנאת הזמן

תותים אדומים ובשלים
בחודש דצמבר.
פעם הם היו סימן האביב
עכשיו לפני החורף.
אנשים לפני הזמן.
תסתכל על בנות השמונה.
הן לפני הזמן.
תראה באיזו מהירות אנחנו נעים.
לפני הזמן.
שונאי הזמן.

1.1.11